Available courses

Wdrożeniowy kurs e-learningowy

Innowacja - Kuchnia śródziemnomorska

Kurs e-learningowy z przedmiotów:

- Wyposażenie Zakładów Gastronomicznych

- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Kurs wprowadzający do zajęć e-learningowych z przedmiotów "Historia" i "Historia i Społeczeństwo" w ramach doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej.

Kurs powtórzeniowy dla klas technikum hotelarskiego.

Egzamin Zawodowy dla hotelarzy

Kurs e-learningowy z OPwH (Organizacji Pracy w Hotelarstwie) - podstawowe pojęcia i aktywności z zakresu hotelarstwa.

Marketing MIX 7Ps:

Product - Promotion - Price - Place - People - Process - Physical evidence

Obsługa Informatyczna w Hotelarstwie - działania "infotechniczne" w obiektach hotelarskich.

Kurs e-learningowy z przedmiotu "Pracownia hotelarska"

Kurs z zakresu ogólnych wiadomości z Informatyki i dziedzin pokrewnych.

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera - kurs dodatkowy.

Kurs wprowadzający do e-learningu

Szkolne zasoby edukacyjne rozszerzone o zagadnienia infotechniczne współczesnego świata.

Zagadnienia związane z transportem wewnętrznym i zewnętrznym występującym w zakładach różnych branż.