Kursy branżowe dla technikum hotelarstwa

Kurs powtórzeniowy dla klas technikum hotelarskiego.

Egzamin Zawodowy dla hotelarzy

Kurs e-learningowy z OPwH (Organizacji Pracy w Hotelarstwie) - podstawowe pojęcia i aktywności z zakresu hotelarstwa.

Obsługa programów branżowych o zmiennych parametrach użytkowych.

Obsługa Informatyczna w Hotelarstwie - działania "infotechniczne" w obiektach hotelarskich.

Kurs e-learningowy z przedmiotu "Pracownia hotelarska"