Zagadnienia łączone w których występują elementy wspólne dla kilku branż.

Szkolne zasoby edukacyjne rozszerzone o zagadnienia infotechniczne współczesnego świata.

Zagadnienia związane z transportem wewnętrznym i zewnętrznym występującym w zakładach różnych branż.