Kursy "infotechniczne"

Kurs z zakresu ogólnych wiadomości z Informatyki i dziedzin pokrewnych.

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera - kurs dodatkowy.