Kursy e-learnigowe z przedmiotów "Historia" i "Historia i Społeczeństwo"

Kurs wprowadzający do zajęć e-learningowych z przedmiotów "Historia" i "Historia i Społeczeństwo" w ramach doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej.